تربچه وحشی

Raphanus sativus

Wild radish

گیاهی است یكساله از خانواده Cruciferae كه تولید مثل آن از طریق بذر صورت میگیرد. با ساقه هایی به ارتفاع60تا150سانتی متر و برگهای طوقه ای به طول 8 تا15سانتیمتر و پهنای3تا 15سانتیمتر، با حاشیه دندانه دار و بریدگی های عمیق، گلهای آن نسبتاً درشت با گلبرگهای بنفش تا سفید كه بر روی آنها رگبرگهایی به رنگ صورتی دیده میشوند. بذرهای كوچك تخم مرغی شكل قرمز مایل به قهوه ای ان در غلافهای توپر دیده میشود.از علف هرز دیگر این جنس میتوانR.raphanistrum را نام برد. تربچه وحشی از علفهای هرز مزارع گندم، جو، توتون و سبزی و صیفی است.

روشهای کنترل:

در مزارع غلات از 2-4-D به نسبت 1 تا1.5لیتر در هكتاراز زمان پنجه زدن تا تشكیل ساقه(گندم)میتوان استفاده كرد.همچنین در مزارع یونجه،شبدر،اسپرس می توان از علف كش كلرتال دیمتیل (داکتال)(WP75%) به نسبت 8تا12كیلوگرم در هكتار استفاده كرد كه در یونجه تازه كاشت بعد از كاشت و قبل از سبز شدن یا اوایل بهار قبل از بیدار شدن یونجه استفاده میشود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 فروردین 1389    | توسط: hadi    |    |
نظرات()