پژوهشی در زیره سبز

زیره سبز با نام علمی L. Cuminum cyminum گیاهی است از خانواده apiaceae، معطر، بدون کرک (جز میوه)، ساقه علفی با انشعابات دو تایی و گاهی سه تایی. ساقه گیاه شیاردار بوده و دارای بافت کلانشیم محیطی است. همچنین گیاهی است یک ساله، کوچک و علفی که ارتفاع آن 60 سانتی‌متر است. ریشه آن دراز و باریک به رنگ سفید، ساقه آن راست و برگ‌هایش به شکل نوار باریک و نخی شکل و به رنگ سبز است. گل آذین از نوع چتر مرکب است و هر چتر مرکب به سه تا شش چترک ختم می‌شود. هر چترک دارای سه تا چهار گل است. براکته‌های کشیده و خطی در زیر چتر مرکب به صورت حلقه‌ای مجتمع شده و گریبان نامیده می‌شود. براکته‌های قاعده هر گل نیز در قاعده چترک‌ها به صورت حلقوی وجود داشته و گریبانک نامیده می‌شود. میوه، دوکی شکل و در دو سر باریک بوده و از نوع دو فندقه شیزوکارپ و شامل دو مریکارپ است. جنین دانه کوچک بوده و در البومین محصور و به شدت به جدار مریکارپ فشرده است. بخش شکمی جدار مریکارپ مسطح و بخش پشتی آن محدب است و دارای 5 ضلع برجسته یا خطوط پره مانند طولی است که این پره‌ها یکی در پشت، دو تا در طرفین و دو تا در حاشیه مریکارپ قرار دارند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1389    | توسط: hadi    |    |
نظرات()