مهمترین آفات گردو

1-كرم گردو laspeiresia pomonela

كرم گردو (كارپوكاپس)پروانه ای است كه لاروآن به اغلب میوه های دانه دار بطور اعم و مخصوصاً به گردو حمله می كند و خسارت آن گاهی تا 30% محصول را نابود می سازد. پروانه این حشره در اواخر اردیبهشت و اواخر خرداد ظاهر می شود. ابتدا از محل گلگاه وارد میوه های در حال رشد شده و باعث ریزش آنها می شود.  لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه به  رغم خشبی شدن پوست گردو از ناحیه دم میوه وارد می شود و با تغذیه از مغز گردو در گردو تكامل می یابد و مغز گردو را از بین می برد.

مبارزه: برای تعین زمان سمپاشی از تله های فرمونی كه در ادیبهشت ماه كار گذاشته می شوند می توان استفاده كرد . برای مبارزه با این آفات می توان از دیازینون یا كارباریل به غلظت 2 00 /0استفاده نمود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 23 شهریور 1389    | توسط: hadi    |    |
نظرات()