روستائیان یعنی:

  بندگان خالص و مخلص خداوند متعال          

     اعضای پاک نهاد هر جامعه    

   منبع اصیل ذخایر فرهنگی جامعه               

        منشا تامین نیروی انسانی هر جامعه   

            عاملان سازندگی و آبادانی هر سرزمین

                  بازوان همیشه فعال پیکره هر اجتماع
                       مولدان خستگی ناپذیر در مبارزه با ناملایمات طبیعی


شهروندان محروم و کم توقع ولی پرثمر به حال ملت و دولت   
و لذا به قوت می توان اظهار داشت که: روستائیان سرمایه های یکتا و بدون بدیل هر دولت و ملت در هر جا و مکان و هر عصر و زمان هستند


فرد عامل و عنصر اصلی تشکیل دهنده خانوار, خانواده و جامعه است. هرگونه تلاش و کوشش برای رشد و پرورش و تعالی کیفی فرد موجب می گردد که در یک فرایند تکاملی, یک عنصر و عامل پرورش یافته و مطلوب به واحد اجتماع افزوده گردد. افزایش تدریجی و مستمر افراد پرورش یافته, مترقی و متکامل بر پیکره جامعه و رسوخ و اشاعه الگوهای پنداری و رفتاری آنان در اجتماع خود یکی از اساسی ترین راههای رشد مطلوبیت ها در کل پیکره جامعه در طول زمان است.

در بحث جوانان و آموزش و توسعه آنان به عنوان مهمترین عامل توسعه از بعد نیروی انسانی توجه به موارد زیر الزامی است:


         تبیین اهمیت پرورش و آموزش جوانان روستایی و توجه به نقش آنان در فرایند توسعه بخش کشاورزی

         بررسی اجمالی سابقه اقدامات در زمینه جوانان روستایی در ایران و توجه به تجارب دیگر کشورها با توجه به الزامات فرهنگی.

         پیشنهاد در زمینه هاو روشهای جذب و نگهداری جوانان روستایی در بخش کشاورزی.

 

اهمیت پرورش و آموزش جوانان روستایی:


جوانان روستایی نه تنها مولدان آینده برای تامین مواد اولیه و فراورده های غذایی و صنعتی در جامعه هستند. بلکه به حکم روند رو به گسترش و نفوذ روزافزون تکنولوژیهای اتوماسیون و مکانیزاسیون در مناطق روستایی و به تبع آنها مهاجرتهای اجباری جمعیت سرریز مناطق روستایی به شهرها, اینان بخش عمده ای از جمعیت شهرنشین جامعه را تشکیل داده و در آینده هم تشکیل خواند داد


جوانان روستایی در شرایط نامساعد زندگی و عدم مهیا نمودن یک بستر مناسب برای شکوفایی و پرورش طبیعتاً نمی­توانند مولدان مترقی در پیشبرد بخش کشاورزی و نه شهروندانی ماهر و موثر در جوامع شهری باشند. بدین ترتیب شایستگی ها و ظرفیتهای فطری قشر قابل ملاحظه ای از جمعیت بالقوه مستعد تولید, در طول عمر آنان ناشکفته و راکد باقی می ماند. که این هم یکی از موانع مهم در راه توسعه و علی الخصوص توسعه منابع انسانی تلقی می گردد.

جوانان روستایی دارای نیازهای گسترده­ای به آموزشهای اصولی و مهارت آموزشی در زمینه های کشاورزی, حرف روستایی و صنایع جنبی کشاورزی و خانه­داری از یک طرف و آموزشها و مهارتهای مربوط به تجمع و ایجاد تشکلهای تولیدی و رهبری محلی از طرف دیگر در مجموع به منظور نیل به یک زندگی نسبتاً مرفه و مترقی در روستاهای خود هستند.در یک جمله جوانان روستایی سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد و آینده جامعه هستند.

 

زمینه های پرورش در زمینه توجه به جوانان روستایی در فرایند توسعه


تعیین زمینه های پرورشی یکی از اساسی ترین مباحث در انجام فعالیتهای جوانان روستایی است. و از دو بعد دارای اهمیت است

     زمینه انتخابی می­باید در برخورد اول برای جوان روستایی جالب و جذاب باشد.

    بعد و جنبه دیگر مساله کاربرد زمینه های انتخابی است که باید برای جوانان روستایی موثر و سودمند و قابل کاربرد باشد و این بدان مفهوم است که انتخاب این زمینه ها هم می باسد به شیوه ای انتخاب گردند که آشنایی و تسلط بر آنها بتواند در زندگی اقتصادی حال وآینده جوانان به هر روش ممکن موثر واقع شود.

با توجه به این مقدمه اینک میتوان به چهار زمینه فعالیت برای جوانان روستایی در قالب تشکلهای رسمی روستایی اشاره داشت

     زمینه های پرورشی

    زمینه های فنی

     زمینه های تولیدی

    زمینه های اجتماعی

 

   
  زمینه های پرورشی


در این بخش میتوان به فعالیتهایی از قبیل مقاله نویسی, روزنامه نگاری, نقاشی, عکاسی, فیلمبرداری و تئاتر و ورزش و دیگر فعالیتهای فرهنگی – ادبیهنری اشاره داشت. در این بین شاید مناسبترین کار برای پرورش جوانان روستایی کمک به تاسیس و اشاعه همین کانونهای پرورشی در مناطق روستایی و در جوار واحدهای آموزشی رسمی در هر روستا باشد. بکارگیری و توسعه این کانونها توسط هر نهاد آموزشی و ترویجی در مناطق روستایی مستلزم بررسی به منظور استفاده از تجربیات چند ساله برنامه ریزان و مجریان و مربیان این کانونها در واحدهای آموزشی و پرورش در مناطق مختلف کشور است.

   زمینه های فنی

جوانان روستایی به مثابه جوانان شهری علاقمند هستند که به مهارت های فنی و تکنیکی مرتبط با محیط زندگی و اشتغال خودآگهی و تسلط یابند. آنان هم می­خواهند استعدادهای ذاتی خود در فراگیری روشهای فنی را مثل هر جوان دیگر بازمایند.  بنابراین برخی مشاغل و مهارتهای فنی از قبیل: برق کاری, سیم کشی, لوله کشی, بلوک زنی, طرز کار با ماشین آلات جدید کشاورزی وکاربرد ابزار و دنابله بندها, سرویس و نگهداری ماشین آلات, تعمیر ماشین آلات, قطعه سازی ماشین آلات, فلزکاری و جوشکاری و برخی مشاغل و مهارتهای فنی دیگر از این قبیل باید مورد توجه جوانان روستایی قرار گیرد.

 

     زمینه های تولیدی

این زمینه ها شامل فعالیتهایی چون آموزش تولید محصولات زراعی و باغی, پرورش دام و طیور و کرم ابریشم و آبزیان, و مواردی از این قبیل و نیز آموزش صنایع لبنیات سازی, صنایع تبدیل محصولات زراعی و صنایع بسته بندی و یا آموزش های مربوط به جنگل کاری, مرتع کاری و یا ایجاد فضای سبز می شود.

 

     زمینه های اجتماعی

این زمینه ها فعالیتهایی را شامل می­گردد که عمدتاً از طریق ایجاد شرایط لازم و در جهت تجمع افراد در قالب تشکلهای متنوع, امکان همیاری, تعاون و مشارکتهای اجتماعی را فراهم می سازند. بررس و اقدام در خصوص تاسیس انجمنهای مختلف فرهنگی, ادبی, هنری و ورزشی و نیز تشکیل گروههای حرفه­ای – مهارتی و تخصصی- عمرانی و تعاونی در سطوح مختلف محلی و منطقه­ای و حتی ملی خود از جمله مهمترین فعالیتهای فعالیتهای است که روحیه همیاری و مشارکتهای اجتماعی را در جوانان روستایی پرورش و تقویت می نماید.

 

راهکاری افزایش ماندگاری جوانان روستایی در روستا و فراهم شدن مقدمات توسعه بخش کشاورزی

        کاهش فاصله و سطح زندگی بین شهر و روستا از طریق افزایش امکانات زندگی در سطح روستاها مانند آب و برق و گاز و تلفن و مدارس و بهداشت و اشتغال پایدار.

        توجه به امر اموزش جوانان روستایی و سرمایه گذاری بر روی منابع اسنانی جوان

         تخصیص اعتبارات و تسهیلات جهت تاسیس و راه اندازی بنگاههای تولیدی در مناطق روستایی با هدف گسترش اشتغال جوانان روستایی.

        گسترش تفکر جهانی شدن وگسترش خطوط ارتباطی و مخابراتی در مناطق روستایی و گسترش روستاهای اینترنتی.

         اطلع رسانی در مورد شیوه های نوین کشاورزی و توجه به بازارهای جهانی, که گام نهادن در این فرایند نیازمند توجه به اعتبارت بیشتر, برنامه ریزی نظام مند, جایگزینی کشاورز فرسوده و مسن با کشاورز جوان و کشاورزی دانایی محور می باشد.

نوجوانان و جوانان امروز طبیعتاً پدران و مادران و نیز مولدان و خادمان جامعه فردا هستند. هرگاه نسل های نوجوان و جوان روستایی امروز در شرایط فقر آموزشهای فرهنگی بارآیند, مسلماً نمی­توان انتظار داشت که بتوانند پدران و مادرانی آگاه و مولدان و خادمانی ماهر و مجرب و قابل و شایسته ای برای فردای جامعه خود باشند. از این رو دورنمای رونق زندگی و رفاه اقتصادی و پیشرفت فرهنگی جامعه فردا را, الزاماً می باید در نحوه آموزش و پرورش و روشهای آماده سازی نسل جوان روستایی امروز جستجو کرد. بنابراین هرآنچه امروز برای تکامل و تعالی جوانان سرمایه گذاری معنوی و مادی بشود, ارزش افزوده مسلم آن, در دوام و قوام و خوشبختی جامعه فردا ظاهر و شکوفا خواهد شد. و این بویژه در مورد جوانان روستایی صادق است

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 آبان 1388    | توسط: hadi    | طبقه بندی: ترویج،     |
نظرات()