سیاهک گالزا یا معمولی ذرت Boil Smut,Common Smut   


اولین بار درایران در سال 1360 در سمنان گزارش شد .

 

علائم :

1- روی تمام اندام ها بویژه بافتهای مریستمی ظهور می کند .

2- گالهای سفید سبز تا نقره ای => داخل آنها بجز گالهای روی برگ حاوی توده ی پودری زیتونی تا قهوه ای تا سیاهرنگ اسپور => قطر گال 15 سانتی متر .

3- روی برگ => گالها کوچک ، سخت ، خشکیده و ناشکوفا .

4- روی ساقه => تولید چند خوشه توسط بوته ؛ در پاییز بوته ها قرمز می شود شبیه حمله شته .

5- آلودگی زودهنگام منجر به مرگ بوته های جوان می شود .

عامل :

Ustilago  maydis

دارای کلامیدوسپور زیتونی تا قهوه ای تیره ، گرد تا بیضوی بی نوک و خاردار و دیپلویئد => جوانه زده => تولید پرومیسلیوم (بازیدیوم) => 4 بازیدیوسپور => آلودگی بوسیله آمیزش دو بازیدیوسپور یا دو هیف سازگار . 

چرخه :

زمستانگذرانی بصورت تلیوسپور => جوانه زده => تولید اسپوریدی => انتشار بوسیله باد یا آب => ایجاد میسلیوم دوهسته ای => آلودگی از طریق روزنه یا زخم => تولید گال براثر تحریک سلولهای میزبان .

اپیدمیولوژی :

1- شرایط خشک و دمای 26 – 34 درجه .

2- فاصله زمان آلودگی تا تشکیل گال چند هفته است .

3- خاک ازته => تشدید بیماری .

4- تگرگ ، وزش خاک یا شن ، خسارت حشره ، ریشه زایی => تشدید بیماری .

مبارزه :

1- کشت ارقام مقاوم .

2- جلوگیری از خسارتهای مکانیکی .

3- کاربرد متعادل کود.

4- جداکردن گالها قبل ازشکفتن و سوزاندن انها .

5- تناوب زراعی و رعایت فاصله ی کشت .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: hadi    | طبقه بندی: بیماری،     |
نظرات()