بارهنگ سرنیزه ای(كاردی)

Plantago lanceolata

Buckorn plantain

علف هرزی است چندساله،از خانواده Plantaginaceae كه از طریق بذر و ساقه هایی كه از ریشه منشا میگیرند تكثیر می یابد.ریشه ها سطحی،سفت و محكم و ریشه چه ها سیلندری شكل هستند. دارای ساقه های راست ،سیلندری وبدون برگ است.در قسمت انتهایی ساقه گلها به صورت مجتمع و خوشه ای دیده میشوند.دارای برگها منشعب،ساده،نیزه ای شكل،طویل و باریك و به سمت قاعده در سمت دمبرگ باریك شده اند.دارای رگبرگهایی طویل و محكم بوده،و دارای گلهای سفید و متمركز در خوشه میباشد.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 فروردین 1389    | توسط: hadi    |    |
نظرات()